Barcelona Design Week
Dijous, 8 de juny de 2017
De 19.00 a 21.00 h.
C/ Aragó, 517-519, 3r 1a

SIGN UP

Sabies que els cinc sentits poden fer que una marca sigui més impactant i influir en els hàbits de compra dels seus consumidors?
Avui dia, el 83% de les marques es comuniquen amb la seva imatge.
No obstant això, l'olfacte, el gust i el so activen camins neuronals que poden gairebé triplicar el seu impacte emocional. Vols descobrir com?
Accés: gratuït prèvia inscripció

¿Sabías que los cinco sentidos pueden hacer que una marca sea más impactante e influir en los hábitos de compra de sus consumidores?
Hoy en día, el 83% de las marcas se comunican con su imagen.
Sin embargo, el olfato, el gusto y el sonido activan caminos neuronales que pueden casi triplicar su impacto emocional. ¿Quieres descubrir cómo?
Acceso: gratuito prèvia inscripción

Did you know that the five senses can make a brand more impressive to a consumer and influence his purchasing habits?
Nowadays, 83% of all branding only appeals to the eyes.
However, smell, taste, touch and sound activate neural pathways that can almost triple the emotional impact of brands. Are you ready to discover how?
Access: free registration required

Places exhaurides Plaza agotadas Sold out